Frågor och svar om bidraget för marksanering för bostadsbebyggelse

Här får du svar på de vanligaste frågorna om bidraget för efterbehandling inför bostadsbebyggelse.