Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Så här söker du bidrag för marksanering för att bygga bostäder. Alla kommuner kan söka och alla typer av bostäder omfattas av bidraget.