Fakta om järv

Under 2019 hittades 104 föryngringar (honor med ungar) i Sverige. Det är en minskning från 124 till 104, men samtidigt ökar det beräknade antalet järvar till 679 stycken i Sverige. Populationen ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.