Fakta om björn

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.