Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning och finns i Sverige

Från och med den 3 augusti 2016 är det enligt nya EU-regler förbjudet att sprida 37 EU-listade invasiva främmande arter. Sex av de EU-listade arterna finns i svensk natur.

Från och med den 3 augusti 2016 är det enligt nya EU-regler förbjudet att sprida 37 EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras. Sex av de EU-listade arterna finns i svensk natur.

Det här är sex arter i Sverige vars spridning måste stoppas eller begränsas enligt EU-förordningen. Naturvårdsverket ansvarar för information om de landlevande arterna och Havs- och vattenmyndigheten för de vattenlevande arterna.