Främmande arter – hot mot biologisk mångfald

Främmande växter och djur kan vara ett hot mot den inhemska floran och faunan på flera olika sätt.