Nya trender för gräsmarksfjärilar i Sverige och Europa

Fjärilspopulationerna verkar inte längre minska lika snabbt som för tio år sedan, visar den uppdaterade Europeiska miljöindikatorn för gräsmarksfjärilar för perioden 1990–2013. Trenden för Svenska gräsmarksfjärilar för åren 2010–2015 är stabil under perioden men det är ännu för tidigt att uttala sig om den på lång sikt.