Växter och djur

Vi får kunskap om tillståndet i miljön genom att inventera naturen: hur stort antal finns av en viss art, hur stora områden finns av en viss naturtyp? Kunskap får vi också genom att övervaka miljön: vi följer utvecklingen genom återkommande undersökningar och ser trender.