Färre försurade sjöar

Sedan 1990 har andelen försurade sjöar minskat från 17 procent till 10 procent. År 2010 var cirka 10 procent av Sveriges sjöar med en storlek över en hektar försurande och motsvarande siffra för rinnande vatten var 13 procent.