Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har minskat med två tredjedelar sedan år 1990. Utsläpp från deponier har minskat mest.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Joel Bengtsson