Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har mer än halverats sedan år 1990, och det är utsläpp från deponier som minskat mest.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Oskar Larsson