Utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling har mer än halverats sedan år 1990, och det är utsläpp från deponier som minskat mest.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2016Sidansvarig: Johanna Nilsson