Det totala antalet gällande naturreservat i Sverige uppgick vid årsskiftet 2019–2020 till 5 111 stycken. 4 642 av dessa är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgick därmed vid årsskiftet till 4 850 271 hektar.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2020Sidansvarig: Birgitta Olsson