Det totala antalet gällande naturreservat i Sverige uppgick vid årsskiftet 2018–2019 till 4 930 stycken. 4 516 av dessa är statliga naturreservat, övriga är kommunala. Den totala arealen för Sveriges alla gällande naturreservat uppgick därmed vid årsskiftet till 4 808 590 hektar.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2019Sidansvarig: Birgitta Olsson