Under 2018 uppkom cirka 1,2 miljoner ton matavfall från butiks- och konsumentled i Sverige. Det motsvarar 119 kilogram per person, varav 95 kilogram uppstår i hushållen, och omfattar både separat utsorterat matavfall samt matavfall som slängs tillsammans med annat avfall i restavfallet samt i avloppet. Data om matavfall från livsmedelsindustrin under år 2018 kommer publiceras senare under våren. Under 2016 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 20 februari 2020Sidansvarig: Christina Anderzén