De totala summerade utsläppen zink till vatten har minskat från cirka 89 till 79 ton mellan åren 2009-2017. Störst zinkutsläpp sker vid framställning och bearbetning av papper och trä.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2019Sidansvarig: Marie Eriksson