Tidigare var industrin den enskilt största källan av zinkutsläpp till luft i Sverige. Idag är förbränning av biomassa och inrikes transporter de största källorna till utsläpp av zink till luft.

Sidan senast uppdaterad: 10 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali