Utsläppen av växthusgaser från uppvärmning fortsätter att minska.