Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen.