Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali