Utsläppen minskar trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har de totala koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Therese Lundblad