Utsläppen minskar trots ökande trafik. Genom att vägtransporter drivs med allt större andel biobränslen har koldioxidutsläppen från personbilar och lastbilar minskat.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Erik Adriansson