Utsläppen av växthusgaser från industrin fortsätter att minska.