Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 32 procent lägre år 2017 jämfört med 1990. Detta trots att fjärrvärmeproduktionen ökat kraftigt. Orsaken är att användningen av biobränsle och avfall ökat medan användningen av fossila bränslen minskat. Utsläppen varierar dock beroende på utomhustemperatur och nederbörd.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2018Sidansvarig: Frida Löfström