Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion minskat, trots att fjärrvärmeproduktionen ökat kraftigt. Det beror på att användningen av biobränsle och avfall ökat medan användningen av fossila bränslen minskat

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2016Sidansvarig: Dag Henning