Sedan år 1990 har utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion minskat, trots att fjärrvärmeproduktionen ökat kraftigt. Det beror på att användningen av biobränsle och avfall ökat medan användningen av fossila bränslen minskat. Utsläppen varierar dock beroende på utomhustemperatur och nederbörd.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Frida Löfström