Utsläppen från arbetsmaskiner har ökat jämfört med 1990 års nivå. Från 2015 till 2016 har utsläppen minskat något.

Sidan senast uppdaterad: 30 november 2017Sidansvarig: Erik Adriansson