Utsläppen från arbetsmaskiner har ökat under de senaste decennierna, men nivån har stabiliserats på omkring 30 procent över 1990 års nivå.