Hushållens utsläpp står för två tredjedelar av de totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Resterande tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2018Sidansvarig: Jonas Allerup