De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen är cirka 100 miljoner ton. 64 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion.

Sidan senast uppdaterad: 15 november 2018Sidansvarig: Jonas Allerup