Den skandinaviska vargstammen är inavlad men den genetiska statusen har förbättrats. Den genomsnittliga inavelsgraden i den skandinaviska populationen har sedan 2006 sjunkit från 0,31 till 0,23. Enligt riksdagsbeslut i december 2013 har den svenska vargstammen en gynnsam bevarandestatus.

Sidan senast uppdaterad: 5 april 2019Sidansvarig: Klas Allander