Den skandinaviska vargstammen är inavlad. Efter att inavelsgraden sjunkit från 0,31 till 0,23 mellan 2005 och 2016 visar vargstammen en ökning av inavelsgraden de senaste två åren. Den genomsnittliga inavelsgraden i Skandinavien är 0,25 år 2018 vilket är en ökning med 0,02 från 2016.

Sidan senast uppdaterad: 3 juni 2019Sidansvarig: Klas Allander