Dagens svenska textilkonsumtion har en stor miljöpåverkan genom påverkan på klimatet och utsläpp av farliga ämnen. Nettoinflöde (import minus export) av nya textilier per person till Sverige har ökat med ungefär 30 procent mellan åren 2000 och 2018, det motsvarar en ökning på ungefär 3 kilogram per person.

Sidan senast uppdaterad: 24 maj 2019Sidansvarig: Ida Adolfsson