De totala utsläppen av svaveldioxid var cirka 52 000 ton under år 2016. Ungefär 98 procent av utsläppen från internationella transporter kommer från sjöfarten och resterande två procent från flyget.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali