Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränslen med lågt svavelinnehåll.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Anna Forsgren