Tack vare minskade utsläpp har halterna av svaveldioxid minskat kraftigt de senaste decennierna. De uppmätta halterna ligger nu mycket långt under miljökvalitetsnormerna (MKN).

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström