Sveriges land- och sötvattenyta är 447 000 kvadratkilometer eller 44,7 miljoner hektar. Av den ytan var 14,5 procent eller 6 498 101 hektar skyddad, enligt någon av de permanenta skyddsformerna vid 2019 års slut. Att bilda naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

Sidan senast uppdaterad: 27 maj 2020Sidansvarig: Olle Höjer