Genomförande av naturreservat och andra skyddade områden är en del i arbetet för att uppnå etappmålet om skydd av natur.

Sidan senast uppdaterad: 29 juni 2018Sidansvarig: Olle Höjer