År 2016 innebar en tillförsel av lantbruksplast på 21 000 ton i Sverige, varav 80 procent lyckades materialåtervinnas. Branschen inom lantbruket har antagit ett frivilligt producentansvar.

Sidan senast uppdaterad: 3 september 2018Sidansvarig: Agnes Willén