Utsläppen av små partiklar (PM2,5) har mer än halverats sedan 1990, där industrin står för den största minskningen.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg