Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem i tätorter. Resultatet av mätningarna 2009-2017 visar att Sverige uppnått kraven för acceptabel exponeringsnivå av PM2,5 i urban bakgrundsmiljö.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström