Endast ett fåtal platser har långa mätserier av PM2,5. Trenden skiljer sig åt mellan de olika stationerna.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström