Partiklar är en av de föroreningar som orsakar störst hälsoproblem. Halterna blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av partiklar som förs in med vindarna från övriga Europa.

Sidan senast uppdaterad: 7 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström