Halterna av PM2,5 i tätorternas gaturum blir lägre ju längre norrut i Sverige vi kommer. Det beror på att södra Sverige i högre grad påverkas av partiklar som förs in med vindarna från övriga Europa.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2020Sidansvarig: Helena Sabelström