Utsläppen av grova partiklar, PM10, var cirka 40 tusen ton under 2017. Det är en minskning med 39 procent sedan år 1990. De största utsläppen av PM10 kommer från transporter, vedeldning och industrin.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Ann-Christine Stjernberg