Utsläppen av grova partiklar (PM10) var cirka 38 000 ton under 2016. Det är en minskning med 35 procent sedan år 1990 och trenden är minskande. De största utsläppen kommer från transporter, vedeldning och industrin.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali