Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet. Den svenska miljökvalitetsnormen (MKN) för marknära ozon överskreds vid några tillfällen under 2017.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström