År 2018 hade Malmö, Rödeby, Staffanstorp och Ytterby de högsta rapporterade halterna av marknära ozon i tätorter. Ingen trend kan utläsas av de maximala åttatimmarsmedelvärdena. Marknära ozon skadar både människors hälsa och växtlighet.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström