Halterna av marknära ozon kontrolleras över Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Åttatimmarsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för marknära ozon.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2020Sidansvarig: Johan Genberg Safont