Under 2018 ökade den skyddade landarealen med drygt 78 000 hektar i Sverige. Ökningen utgörs till mer än hälften av skog och berör nästa alla län. Den största ökningen skedde i Västerbottens län.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2019Sidansvarig: Birgitta Olsson