Att öka myndigheternas miljökrav i de offentliga upphandlingar som genomförs är en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen. År 2018 ställde myndigheterna miljökrav i cirka 71 procent av det totala upphandlingsvärdet.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: Annemay Ek