Att myndigheter ställer miljökrav i större utsträckning i de offentliga upphandlingar som genomförs är en viktig del i arbetet att minska miljöpåverkan från konsumtionen. År 2019 ställde myndigheterna miljökrav i 86 procent av det totala upphandlingsvärdet.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2020Sidansvarig: Annemay Ek