Den totala energianvändningen har ökat något sedan 2017 men en positiv trend är att antalet myndigheter som producerar egen el har mer än fördubblats år 2018 jämfört med år 2017.

Sidan senast uppdaterad: 10 juni 2019Sidansvarig: Annemay Ek