Antalet myndigheter som är miljöcertifierade har ökat något sedan förra året och nu har en knapp fjärdedel av alla rapporterande myndigheter någon typ av miljöcertifiering.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2020Sidansvarig: Annemay Ek