Antal familjegrupper av lodjur i Sverige från 2003 till 2018, som registrerats inom respektive utanför renskötselområdet.

Sidan senast uppdaterad: 14 december 2018Sidansvarig: Linda Ersson