Kvicksilver räknas till de särskilt farliga ämnen som fasas ut inom ramen för miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö.

Sidan senast uppdaterad: 4 juli 2017Sidansvarig: Britta Hedlund