Sverige har begränsat användningen av kvicksilver, men någon tydlig trend av halterna i sill och strömming går inte att se. Resultaten kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

Sidan senast uppdaterad: 19 februari 2020Sidansvarig: Elisabeth Nyberg