De totala utsläppen av NOx till luft från internationella transporter var cirka 130 000 ton under år 2016. Cirka 93 procent av utsläppen kommer från sjöfarten och cirka 7 procent från flyget.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali