Halterna av kvävedioxid i urban bakgrund (till exempel parker och torg) har minskat de senaste decennierna. Sedan slutet av 1990-talet går det dock inte att se någon tydlig trend. Halterna är fortfarande ett problem i många tätorter.

Sidan senast uppdaterad: 5 december 2017Sidansvarig: Helena Sabelström