Halterna av kvävedioxid i urban bakgrund (till exempel parker och torg) har minskat de senaste decennierna. Sedan slutet av 1990-talet går det dock inte att se någon tydlig trend.

Sidan senast uppdaterad: 6 februari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström