Halterna av kvävedioxid i gaturum har minskat under de senaste decennierna, men de är fortfarande ett problem i många tätorter. Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygn överskrids i ett antal kommuner.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Helena Sabelström