Utsläpp av kväveoxider orsakar övergödning och försurning av skog, mark och vatten och bidrar även till bildning av ozon. Halterna i luft, och därmed nedfallet av kväve, har minskat kraftigt under de senaste decennierna, men återhämtningen i naturen tar lång tid.

Sidan senast uppdaterad: 30 januari 2019Sidansvarig: Helena Sabelström